Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

fakingkrejzi
21:40
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl

August 30 2017

fakingkrejzi
19:03
0046 0058 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagabrynia gabrynia
fakingkrejzi
19:00
9011 6e4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelinela elinela
fakingkrejzi
18:50

W rzeczywistości mam głębokie poczucie, że w życiu chodzi o to, żeby się zużywać, a nie tylko rdzewieć. O testowanie siebie w różnych sytuacjach. O zbieranie jak największej ilości punktów odniesienia, dzięki którym można objąć jak największą część skali, a nie tylko jej jeden wycinek.

Chodzi o doświadczanie skrajnego zmęczenia, wkurwienia, tęsknoty, odpoczywania bez zerkania na smartfon co siedem minut dwadzieścia dwie sekundy.

Chodzi w nim o seks na plaży, o kupowanie kwiatów i wspólne budowanie przyszłości. (..) 

Chodzi o tracenie ludzi, bo dzięki temu będziesz wiedzieć, że czasem trzeba ich do siebie przyciągać, a nie odgrywać film, w którym role główne grają Kobiecy Foch i Męska Duma.

Chodzi o dokonywanie trudnych wyborów, o poczucie straty i samotności, bo to uświadamia ci, że nuda, poczucie bezpieczeństwa i picie wina z przyjaciółmi ma swoją bardzo dużą wartość.

Chodzi o robienie tego co najważniejsze, a najważniejsze w życiu jest to, żeby wiedzieć czego się chce. Druga najważniejsza w kolejności rzecz to wiedzieć czego się nie chce. Podchwytliwe natomiast jest to, że żeby dowiedzieć się, czego się chce, najpierw trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

— volantification.pl
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
18:47
3713 b157 390

August 21 2017

fakingkrejzi
12:42
fakingkrejzi
12:34
0469 6b86 390
Reposted fromgingillo gingillo viastoprocentserca stoprocentserca
fakingkrejzi
11:38
3171 8509 390
florence!

August 20 2017

fakingkrejzi
13:47
6430 5d69 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

August 18 2017

fakingkrejzi
18:27
4284 6bab 390
Reposted fromeazyi eazyi viascorpix scorpix
fakingkrejzi
16:32
fakingkrejzi
16:30
fakingkrejzi
16:26
5605 07e8 390
Reposted frompesy pesy viaoup oup

August 15 2017

fakingkrejzi
14:47
fakingkrejzi
14:27
fakingkrejzi
14:27
fakingkrejzi
14:27
fakingkrejzi
14:26
fakingkrejzi
14:25
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagabrynia gabrynia

August 13 2017

fakingkrejzi
10:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl