Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

fakingkrejzi
12:48

July 18 2017

fakingkrejzi
09:23
0057 6c1c 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viagabrynia gabrynia
fakingkrejzi
09:21
3638 7217 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat

July 13 2017

fakingkrejzi
12:08
1652 ebae 390
12:07

June 20 2017

fakingkrejzi
20:21
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja

June 13 2017

fakingkrejzi
19:39
8533 6c44 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolvido olvido
fakingkrejzi
15:45

June 11 2017

fakingkrejzi
20:51
fakingkrejzi
20:49

June 06 2017

19:34
0303 c0f5 390

May 25 2017

fakingkrejzi
17:36
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
fakingkrejzi
17:29
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
17:28
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viathefirstdrop thefirstdrop
fakingkrejzi
17:27
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaelinela elinela

May 21 2017

20:19
fakingkrejzi
20:15
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viajestdobrze jestdobrze

May 15 2017

fakingkrejzi
19:43

May 14 2017

11:28
2621 40c4 390

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viagabrynia gabrynia

May 10 2017

fakingkrejzi
16:43
Reposted fromtgs tgs viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl