Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

fakingkrejzi
14:05

May 08 2017

fakingkrejzi
20:54
6852 48b4 390
Reposted fromiloveyou iloveyou
fakingkrejzi
11:12

May 04 2017

fakingkrejzi
16:12
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viagabrynia gabrynia

May 01 2017

fakingkrejzi
16:11
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaohhh ohhh
fakingkrejzi
11:39

April 23 2017

fakingkrejzi
18:22
2004 ddfa 390
fakingkrejzi
15:12

April 20 2017

20:17
1138 8f78 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagabrynia gabrynia
fakingkrejzi
20:14
6326 3ff0 390
Reposted fromhermina hermina viagabrynia gabrynia

April 19 2017

fakingkrejzi
20:39
1483 8010 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhh ohhh
fakingkrejzi
19:41
2349 0de0 390
fakingkrejzi
19:40
1647 1844 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viafilmowy filmowy

April 17 2017

20:12
3020 1bec 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagabrynia gabrynia

April 14 2017

fakingkrejzi
18:31

April 04 2017

fakingkrejzi
15:00
Są słowa jak drzazgi, które wchodzą głęboko pod skórę. Tkwią w niej, dopóki się ich nie wyciągnie. Bolą za każdym, nawet najmniejszym dotknięciem. Są też słowa sztylety. Jedno pociągnięcie i człowiek ma rozprute serce. Są słowa, które zostają w nas na zawsze i takie, 0 których zapominamy po kilku minutach.
— Gabriela Gargaś – W plątaninie uczuć

April 02 2017

fakingkrejzi
15:29
9210 f933 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaadurowe adurowe

March 31 2017

18:12
Ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna
fakingkrejzi
18:12
5638 31a3 390
Reposted fromupinthesky upinthesky viagabrynia gabrynia

March 29 2017

fakingkrejzi
19:07
5575 e56a 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl