Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

fakingkrejzi
17:21
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viablackheartgirl blackheartgirl

March 11 2018

fakingkrejzi
21:34
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viablackheartgirl blackheartgirl

January 26 2018

fakingkrejzi
21:59
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
21:56
2016 1f20 390
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasummerwine summerwine
fakingkrejzi
21:55
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
21:54
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viagabrynia gabrynia
fakingkrejzi
21:51
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
fakingkrejzi
21:51
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
fakingkrejzi
21:46
Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.
— Albert Camus – Dżuma
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
fakingkrejzi
21:42
21:41
2458 9dcd 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viagabrynia gabrynia
fakingkrejzi
21:41
2000 6339 390
Reposted frompastelowe pastelowe viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
21:40
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl

August 30 2017

fakingkrejzi
19:03
0046 0058 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagabrynia gabrynia
fakingkrejzi
19:00
9011 6e4a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelinela elinela
fakingkrejzi
18:50

W rzeczywistości mam głębokie poczucie, że w życiu chodzi o to, żeby się zużywać, a nie tylko rdzewieć. O testowanie siebie w różnych sytuacjach. O zbieranie jak największej ilości punktów odniesienia, dzięki którym można objąć jak największą część skali, a nie tylko jej jeden wycinek.

Chodzi o doświadczanie skrajnego zmęczenia, wkurwienia, tęsknoty, odpoczywania bez zerkania na smartfon co siedem minut dwadzieścia dwie sekundy.

Chodzi w nim o seks na plaży, o kupowanie kwiatów i wspólne budowanie przyszłości. (..) 

Chodzi o tracenie ludzi, bo dzięki temu będziesz wiedzieć, że czasem trzeba ich do siebie przyciągać, a nie odgrywać film, w którym role główne grają Kobiecy Foch i Męska Duma.

Chodzi o dokonywanie trudnych wyborów, o poczucie straty i samotności, bo to uświadamia ci, że nuda, poczucie bezpieczeństwa i picie wina z przyjaciółmi ma swoją bardzo dużą wartość.

Chodzi o robienie tego co najważniejsze, a najważniejsze w życiu jest to, żeby wiedzieć czego się chce. Druga najważniejsza w kolejności rzecz to wiedzieć czego się nie chce. Podchwytliwe natomiast jest to, że żeby dowiedzieć się, czego się chce, najpierw trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

— volantification.pl
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
18:47
3713 b157 390

August 21 2017

fakingkrejzi
12:42
fakingkrejzi
12:34
0469 6b86 390
Reposted fromgingillo gingillo viastoprocentserca stoprocentserca
fakingkrejzi
11:38
3171 8509 390
florence!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl