Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

fakingkrejzi
21:04

Annapurna Himalayan Range, Nepal (September 2013)

August 05 2018

fakingkrejzi
17:44
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
17:38
0732 780b 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaeazyi eazyi
fakingkrejzi
09:55
3159 047b 390
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.

July 30 2018

fakingkrejzi
19:22
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba vianowaczi nowaczi
fakingkrejzi
19:16
5491 ebdd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
fakingkrejzi
14:25
5349 df31 390
fakingkrejzi
14:21
Nie pozwól nigdy żeby świat wyprał Ci duszę. Dusza nie jest wcale poplamiona. Ma zapisaną w sobie Twoją historię. I nigdy nie pozwól jej z siebie zmyć.
— Aleksandra Steć

July 29 2018

fakingkrejzi
11:40
0147 5220 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
fakingkrejzi
11:32
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
11:31
0114 b773 390

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
11:29
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaelinela elinela

July 27 2018

fakingkrejzi
23:44
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaelinela elinela
fakingkrejzi
14:07
9298 d246 390
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaelinela elinela
fakingkrejzi
14:05
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viayourheartbeat yourheartbeat
fakingkrejzi
13:59
7594 91bc 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaelinela elinela
13:59
7601 f35c 390
Reposted frommyry myry viaeazyi eazyi

May 21 2018

20:29
4077 3710 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 20 2018

fakingkrejzi
20:33
7660 3a20 390

May 18 2018

fakingkrejzi
20:39
7170 cc9c 390

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl