Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

20:29
4077 3710 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 20 2018

fakingkrejzi
20:33
7660 3a20 390

May 18 2018

fakingkrejzi
20:39
7170 cc9c 390

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaelinela elinela

May 13 2018

fakingkrejzi
20:49
3802 6316 390
Reposted frommsofall msofall viaelinela elinela

April 29 2018

fakingkrejzi
21:43
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viaelinela elinela
fakingkrejzi
21:42
5485 29e3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelinela elinela
fakingkrejzi
21:38
0887 9583 390
fakingkrejzi
21:34
Nie boję się umierania. Mam doświadczenie. Zabiłeś mnie przecież tysiące razy słowami.
— Aleksandra Steć
fakingkrejzi
21:33
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
fakingkrejzi
21:31
-Trzy miesiące temu powiedziałbym, że jeżeli kogoś szczerze kochasz, musisz pozwolić mu odejść. Ale teraz patrzę na ciebie[...] i widzę, jak głęboko się myliłem. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, musisz zrobić wszystko, żeby go zatrzymać.
— Jodi Picoult / szkoda, że już nie o nas...ale dziękuję jak Ty za tę miłość...19/.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaelinela elinela
fakingkrejzi
21:28
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaelinela elinela
21:26
3986 7a2d 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaelinela elinela
fakingkrejzi
21:24
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaelinela elinela
fakingkrejzi
21:20
Pamiętam
to jedno spojrzenie
i tą pewność
że już nikt inny
tylko Ty.
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
21:14
Za oknem cisza, najcichsza jaką znam.
— Nieznajomy- Dawid Podsiadło
Reposted fromnonecares nonecares viaelinela elinela
fakingkrejzi
21:08
4089 e057 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
fakingkrejzi
21:02
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
fakingkrejzi
21:02
4993 e992 390
Reposted fromelinela elinela
fakingkrejzi
20:59
4112 92f1 390
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
fakingkrejzi
20:46
4115 f5f9 390
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl