Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

11:35
9220 b50f 390

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

March 16 2017

fakingkrejzi
17:37
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl

March 13 2017

fakingkrejzi
18:16
4821 8f3b 390
Reposted fromdailylife dailylife viahardbitch hardbitch

March 12 2017

fakingkrejzi
19:06
4014 41ba 390
Reposted from1985 1985 viaadurowe adurowe

March 08 2017

fakingkrejzi
18:30

March 05 2017

fakingkrejzi
11:57
1003 674e 390
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
fakingkrejzi
11:55
1984 10f9 390

March 04 2017

fakingkrejzi
21:13
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
15:30
Reposted fromnokturnal nokturnal viaadurowe adurowe
fakingkrejzi
15:29
4620 cefe 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacaataleya caataleya

March 03 2017

fakingkrejzi
17:51
5800 5bc6 390
Reposted fromcarameltea carameltea

March 01 2017

fakingkrejzi
18:36
2532 ef66 390

February 26 2017

fakingkrejzi
20:06
fakingkrejzi
12:34
0755 d114 390
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaadurowe adurowe

February 18 2017

fakingkrejzi
20:22
1208 ed73 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viagabrynia gabrynia

February 15 2017

fakingkrejzi
19:18
7545 83ea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianirvana27666 nirvana27666

July 10 2015

fakingkrejzi
16:39
fakingkrejzi
16:39

July 09 2015

fakingkrejzi
11:26
fakingkrejzi
11:25
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl